Sản Phẩm

Giải pháp quản trị và kinh doanh số

 • 01
  đánh giá-chứng nhận ISO

  Hình thức quản trị và điều hành các tổ chức chứng nhận phù hợp luôn đòi hỏi mức độ chi tiết và chính xác của công việc rất cao cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận phòng ban. Với...

 • 02

  Dựa vào quy trình quản lý thông tin đặc thù của từng nhóm doanh nghiệp, Vinno phát triển gói giải pháp Vtranet mới dành riêng cho các doanh nghiệp sản xuất - xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Với mục...

 • 03
  Phần mềm quản lý phòng thử nghiệm

  Hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn đóng vai trò rất quan trọng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển của một nền kinh tế nói riêng và của cả xã hội nói chung....