Sản Phẩm

Giải pháp quản trị và kinh doanh số

  • 01

    Giải pháp Phần mềm quản lý và kinh doanh bất động sản Vtranet được Vinno xây dựng từ năm 2012, đã triển khai thành công cho rất nhiều đơn vị trong ngành. Phần mềm đáp ứng tất cả những...

  • 02

    Quản trị dữ liệu thông tin và chăm sóc khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp, vì khách hàng là nguồn cung cấp lợi nhuận chính cho doanh nghiệp. Vì vậy việc ứng dụng...

  • 03

    Ngày nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đang là một xu thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, bởi hiệu quả mang lại từ phần mềm với hoạt đông kinh doanh. Quản lý...